DEŇ EURÓPY 2023

Demokracia v praxi
5. mája 2023

Kino ÚSMEV
Kasárenské námestie 1, Košice

Program

10:00 – 17:30
Európska dedinkaPríďte do našej európskej dedinky, kde sa okrem zaujímavých informácií o aktivitách Európskeho parlamentu a ďalších organizácií budete môcť zapojiť do rôznych súťaží a kvízov o pekné ceny.
V rámci dopoludňajšieho programu sme pre študentov koncových ročníkov stredných škôl pripravili workshopy s cieľom priblížiť činnosť Európskeho parlamentu atraktívnym spôsobom.

14:30 – 15:15
Prednáška


Prednáška Róberta Barcu/ Fact-checking na sociálnych sieťach


Ako funguje overovanie faktov na sociálnych sieťach? Slovenský fact-checker overujúci nepravdy priamo na Facebooku, vysvetlí, ako nepodliehať dezinformáciám a vyvarovať sa najčastejším chybám pri zdieľaní online obsahu, ukáže praktické metódy a nástroje, ktoré používa pre vyvracanie falošných správ, a na príkladoch z praxe predstaví svoju prácu pre AFP Fakty.

15:30 – 16:30
Diskusia 


Európsky parlament - Demokracia v praxi

Moderuje: Jano GORDULIČ

Hostia:
  • Ivan ŠTEFANEC (EPP), poslanec Európskeho parlamentu
  • Peter POLLÁK (EPP), poslanec Európskeho parlamentu
  • Andrej STANČÍK, štátny tajomník, MZVEZ

17:30 – 18:30
Prednáška


Večer mimoriadnych európskych filmov, ktoré zmenili svet

Prednáška Petra Konečného

Od roku 2000 vznikli stovky mimoriadnych európskych filmových diel. Šéfredaktor Kinemy - Peter Konečný predstaví počas večera tie, ktoré radikálne formovali jeho filmové uvažovanie. Čaká vás pohľad na témy života, smrti, sveta, spoločnosti odrážajúce sa v modernej európskej kinematografii. Rozsiahla, ukážkami nabitá prednáška vás vráti v čase a možno vo vás prebudí podobnú fascináciu filmom, akú má sám jej autor.


18:30 – 20:15
Film


Lux Film Days: film Blízko

20:00 – 21:00
Talkshow


Talkshow s Janom Gorduličom


Hostia:

  • Andrej STANČÍK, štátny tajomník, MZVEZ
  • Peter KONEČNÝ, Kinema.sk
  • Radoslav DRÁB, manažér sociálneho bývania pre rodinu a deti Spoločnosti Úsmev ako dar a riaditeľ neziskovej organizácie Sociálne bývanie, n.o.
  • Štefan HRIC, zakladateľ projektu Odpadnesh

5. mája 2023


Kino ÚSMEV

Kasárenské námestie 1, Košice

 

Partneri

Sledujte nás